Home » Allt om fordonet motorcykel

Allt om fordonet motorcykel

I den här artikeln kan du läsa mer om hur en motorcykel fungerar, hur fordonet har utvecklats genom historien och mycket annat.

Vad är en motorcykel?

En motorcykel är ett fordon med två, tre eller fyra hjul. I dagsläget finns det tre klassificeringar av fordonet i Sverige, vi återkommer till vilka längre ner. Fordonet kan beskrivas som en cykel med motor, precis som namnet antyder. Motorcyklar förknippas både med motorcykelknuttar, motorcykelklubbar och begreppet MC-gäng. Dock är det sistnämnda begreppet främst använt för att beskriva vissa kriminella motorcykelklubbar och liknande ligor. Begreppet används sällan av motorcykelklubbarna själva.

Det finns en rad olika former av motorcyklar och generellt delas fordonen in i tre kategorier, åtminstone i Sverige. Kategorierna är lätt motorcykel, mellanstor motorcykel och tung motorcykel. De flesta känner till två av kategorierna i alla fall. Det som också definierar en motorcykel är att den går över 45 kilometer/timme. Annars klassificeras fordonet som moped, ett fordon som påminner om motorcykeln till viss del.

För att få köra lätt motorcykel måste du vara minst sexton år gammal. För medelstor motorcykel gäller det att du är över arton år, du får börja övningsköra när du är sjutton år dock. Och för tung motorcykel måste du vara minst tjugofyra år gammal för att få köra. Det vill säga, det är stor skillnad mellan de olika typerna av motorcykel samt skillnader mellan moped och motorcykel. Eftersom du enligt lag får köra moped redan när du är över femton år gammal.

Kort historisk tillbakablick

Motorcykeln ska enligt experterna ha uppfunnits redan på 1800-talet och det har hänt en hel del sedan dess. Mer om framtidens motorcyklar kan du läsa via länken.

Det var fransmannen L.G. Perreaux som var först med att försöka sig på att skapa ett fordon som påminner om motorcykeln som vi känner till den idag. Dock blev hans försök misslyckat och det skulle dröja ytterligare runt femton år innan den tyske ingenjören Gottlieb Daimler monterade en motor på sin cykel och således uppfann motorcykeln. Men, den här konstruktionen visade sig vara väldigt opraktisk att använda i praktiken. Efter ytterligare ungefär femton år skapade Albert de Dion och Georges Bouton ett mer praktiskt alternativ och det blev startskottet för en mer omfattande produktion av motorcyklar.