Home » cxclub » Triumphs återkomst

Triumphs återkomst

Den engelska motorcykeltillverkaren Triumph har under de senaste åren återigen haft stora försäljningsframgångar. Företagets historia är annars kantad av både succéer och bakslag, inte minst ekonomiska eller inom motorsport, men genom framsynta företagares och ingenjörers försorg har märket hela tiden överlevt och är idag världens äldsta motorcykelmärke.

Historia, uppgång, motgång och pånyttfödelse

Företaget startades 1884 av den tyske immigranten Siegfried Bettmann. Under de första åren var företaget en importfirma som sålde tyska cyklar och symaskiner. 1886 lanserades namnet Triumph och Dunlop gick in med kapital för att kunna marknadsföra sina cykeldäck.

Moritz Schulte, som också kom från Tyskland, slog sig ihop med Bettmann och hjälpte till att utveckla företaget. Det var Schulte som kom på att de borde tillverka egna cyklar. Fabriken startades i Coventry. De egna cyklarna gick så bra att företaget startade en filialtillverkning i Bettmanns födelsestad, Nürnberg, 1896. 1902 tillverkade företaget sin första motorcykel, alltså året innan Harley Davidson grundades.

Under första världskriget erhöll Triumph stora beställningar från armén och vid krigsslutet var företaget Englands största motorcykeltillverkare. Ett par år in på 1920-talet köpte Triumph upp en biltillverkare och kunde börja tillverka bilar under samma märke. Efter att Bettmann gick bort 1951 såldes bilverksamheten. Cykeltillverkningen hade avyttras tidigare, vilket medförde att Triumph från denna tid var en renodlad motorcykeltillverkare.

Efter några framgångsrika försäljningsår, inte minst på den amerikanska marknaden, började företaget få problem. Konkurrensen från de tekniskt sett mer avancerade japanska motorcyklarna, plus fördyrande krav på engelska motorcyklar i USA, samt ett starkt brittiskt pund, innebar att Triumphs försäljning sjönk drastiskt. Vid mitten av 1970-talet hade företaget allvarliga ekonomiska problem och det fick flera gånger räddas av staten.

Triumph överlevde genom konstgjord andning i form av stödlån, avskrivningar och återupplivade modeller under några år men gick till sist i konkurs i början av 1980-talet. Ett företag, som egentligen var ute efter Triumphs mark, köpte varumärket och tillverkningsrättigheterna 1983 av konkursförvaltaren och började med en långsam återupplivning av motorcykeltillverkningen.